AB2091158 ARANŽMAN ZA GROBLJE

58 €
  65 €
Brand
Kratki opis

Aranžman od umjetnog cvijeća i zelenila u otežanoj posudi, a cvijeće je učvršćeno. Aranžman dimenzija 110 cm x 58 cm

Opcije

Opis


Aranžman od umjetnog cvijeća i zelenila u otežanoj posudi, a cvijeće je učvršćeno. Aranžman dimenzija 110 cm x 58 cm