AB2090873 ARANŽMAN ZA GROBLJE

29 €
Brand

218,50 Kn

Kratki opis

Aranžman je u otežanoj posudi od umjetnog cvijeća. Cvijeće je fiksirano.

Opcije

Opis


Aranžman je u otežanoj posudi od umjetnog cvijeća. Cvijeće je fiksirano.