AB2090608 ARANŽMAN ZA GROBLJE

170 Kn
Brand
Kratki opis

Aranžman je izrađen od umjetnog cvijeća u otežanoj posudi.Cvijeće je fiksirano. Otežana posuda je obložena mahovinom u drvetu. Drvo je dugo cca 55 cm

Opcije

Opis


Aranžman je izrađen od umjetnog cvijeća u otežanoj posudi.Cvijeće je fiksirano. Otežana posuda je obložena mahovinom u drvetu. Drvo je dugo cca 55 cm