AA4027 DEKORACIJA KONFETIJERA

40 Kn
Brand

5,31 €

Kratki opis

Za natpis ime,crkvui i datum možete ostaviti pod komentar

Opcije

Opis


Konfetjera  s  konfetama prema namjeni