Uvjeti kupnje

UVIJETI KUPOVINE

1. Izaberite željene artikle
2. Ubacite u košaricu i popunite obrazac "NARUČIVANJE".

•  Ako prije narudžbe želite mijenjati sadržaj košarice, u opciji "košarica" možete to učiniti. Molimo Vas obratite pažnju na ikonicu "POTVRDA IZMJENE" kako bi zabilježili promjene.

•  Također Vas molimo da pri popunjavanju obrasca "naruči" obratite pažnju na način plaćanja i dostavu te na podatke ukoliko ste pravna osoba ili obrtnik, kako bi Vam mogli isporučiti R2 račun.

 

NAČIN DOSTAVE I PLAĆANJA

 

1. HRVATSKA POŠTA

♦ Gratis dostava na kopno i otoke za Hrvatsku
♦ Pakete šaljemo s povratnicom (potvrda o uručenju)
♦ Možete navesti drugu adresu (adresa na radnom mjestu)
♦ Način plaćanja pouzećem, uplatnicom ili internet bankarstvo, kod narudžbe označite internet bankarstvo iako cete platiti općom      uplatnicom.

♦ U komentar kod narudžbe navedite da želite slanje Hrvatskom poštom

♦ Nakon  potvrde narudžbe javit ćemo Vam toćan iznos za uplatu i sve potrebne podatke s obzirom da se rade o  unikatnim artiklima.

♦ Podaci za plaćanje  internet bankarstvom ili opčom uplatnicom 

   Obrt Maružin Divkovićeva 8 Pula
   OTP banka račun br. IBAN: HR28 24070001100167923

    Model plaćanja HR00

    Poziv na broj 2019  

 

♦ Narudžbe šaljemo  radnim danom nakon što uplata bude vidljiva na našem računu,obavijesti šaljemo mailom ili sms porukom o detaljima dostave kada možete očekivati isporuku.

♦ dostava od 2 do 5 dana

♦ narudžbe šaljemo samo unutar Hrvatske 

 

 * Narudžbe šaljemo idući radni dan uz prthodno kontaktiranje kupca putem maila,o vrijednosti narudžbe, te kada mogu očekivati dostavu naručene narudžbe

*  ako se radi o više komada u narudžbi,kupca ćemo obavjestit o mogučnosti izrade i terminu slanja

* Narudžbe naručrene s naznakom rezervacije na izrađene artikle na više dana neodobravamo.

* Narudžbe koje su odabrale internet plaćanje, a račun nije podmiren u roku sedam radnih dana od naše obavjesti mailom o  iznosu plačanja, tada smatramo da je kupac odustao od kupnje te se narudđbe storniraju

* Ako kupac ne podigne narudžbu  s načinom plaćanja pouzećem i narudžba nam se vrati, sljedeću narudžbu koju napravi gubi pogodnost besplatne poštarine i plaća poštarinu  te ima samo mogučnosti plaćanja internet bankarstvom. Narudžbu šaljemo samo kad uplata bude vidljiva na našem raćunu.

 

 

U cijenama Pdv nije obračunat temeljem čl.22 st.1 zakona o Pdv-u

 

POPUSTI NA KOLIČINU MALOPRODAJE

Za narudžbe preko 1000.00 kn odobravamo popust 10%

Za narudžbe preko 1500.00 kn odobravamo popust 15%

Za narudžbe preko 2000.00 kn kontaktirajte nas preko telefona 098 79 53 79 ili putem kontakt

VELEPRODAJA UPIT NA TEL 098795379

 

* Za sva ostala pitanja ili reklamacijama , kontaktirajte nas na e-mail: obrt.maruzin@gmail.com ili na mob 098 795379

Reklamacija artika za povrat novca u roku od 15 dana uz priložen račun i artikal koji se vraća.Kupac šalje reklamacije putem pošte uz povratnicu.

Radnim danom od ponedeljka do petka od 10:00 do 12:00 putem telefona kontakt s strankama

 

Prema zakonu o zaštiti potrošaća maloljetne osobe kao i potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to za njih mogu obaviti samo zakonski zastupnici

 

Izjava o privatnosti

Obrt Maružin se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, Te njihove podatke ne daje i nekoristi za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima se nakon izvršenih narudžbi brišu i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici obrta Maružin. odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

♦ osobni podaci kupca se ne arhiviraju
♦ osobni podaci kupca se ne koriste u marketiške svrhe

 

 

ORS

 

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Obrt Maružin može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici  http://www.obrt-maruzin.hr/. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici http://www.obrt-maruzin.hr/

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici http://www.obrt-maruzin.hr/

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Na internetskoj stranici http://www.obrt-maruzin.hr/ Obrt Maružin prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, adresa, poštanski broj, grad, broj telefona, adresa e-pošte, adresa slanja proizvoda, tvrtka.

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa Obrt Maružin sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška, društva koja su povezana sa Obrt Maružin javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju Obrt Maružin. vodi zbirke o osobnim podacima.

Kupac daje suglasnost da Obrt Maružin može obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i statistike, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o proizvodima i uslugama, za potrebe informiranja o isporuci, za potrebe dostave promotivnih materijala, unaprjeđenja odnosa sa kupcima te unapređenja usluga. Obrt Maružin navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i Obrt Maružin te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Obrt Maružin koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. Obrt Maružin će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima.

Obrt Maružin će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe Obrt Maružin

Obrt Maružin se obvezuje korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osiguralo da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani.

Ukoliko korisnici zatraže ispravak ili brisanje njihovih osobnih podataka, Obrt Maružin će takve podatke izmijeniti ili ukloniti.

 

Obrt Maružin ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem internet bankarstva.

Obrt Maružin će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima.

Voditelj zbirke osobnih podataka je Obrt Maružin .

Voditelj zbirke osobnih podataka za svaku zbirku osobnih podataka koju vodi, uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci, a osobito sljedeće:

 • naziv zbirke,

 • naziv, odnosno osobno ime voditelja zbirke i njegovo sjedište, odnosno adresu,

 • svrhu obrade,

 • pravni temelj uspostave zbirke podataka,

 • kategorije osoba na koje se podaci odnose,

 • vrste podataka sadržanih u zbirci podataka,

 • način prikupljanja i čuvanja podataka,

 • vremensko razdoblje čuvanja i uporabe podataka,

 • osobno ime, odnosno naziv primatelja zbirke, njegovu adresu, odnosno sjedište,

 • naznaku unošenja, odnosno iznošenja podataka iz Republike Hrvatske s naznakom države, odnosno međunarodne organizacije i inozemnog primatelja osobnih podataka te svrhe za to unošenje, odnosno iznošenje propisano međunarodnim ugovorom, zakonom ili drugim propisom, odnosno pisanim pristankom osobe na koju se podaci odnose,

 • naznaku poduzetih mjera zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.

Voditelj zbirke osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na potpisivanje izjave o povjerljivosti.

 

Korisnik web stranice http://www.obrt-maruzin.hr/  ima pravo dobiti informacije o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka od voditelja zbirke osobnih podataka. Voditelj zbirke osobnih podataka dostaviti će najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom korisniku web stranice http://www.obrt-maruzin.hr/ na njegov zahtjev, odnosno zahtjev njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika:

 1. dati potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne,

 2. dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,

 3. omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje,

 4. dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,

 5. dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega,

 6. dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev korisnika web stranice http://www.obrt-maruzin.hr/ , odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni.

Neovisno o zahtjevu korisnika web stranice http://www.obrt-maruzin.hr/ u slučaju ako voditelj zbirke osobnih podataka utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, isti će ih sam dopuniti ili izmijeniti.